OziExplorer a kalibrace map pro OziExplorer


Pokud vám chybí komerční mapové řešení s dostatečným detailem map nebo se chystáte do míst, která nejsou vůbec pokryta dostupným navigačním softwarem, vytvořte si vlastní! Program OziExplorerCE už jsme dostatečně vychválili v minulém díle, ale zatím nevíme, jak do něj dostat to hlavní – podkladové mapy.

Mapy a souřadnicové systémy
Než začneme kalibrovat, musíme si sehnat mapu. Mapy se dají koupit přímo v digitální podobě, cena je přirozeně přímo úměrná velikosti a detailnosti pokrytého území. Levnější volbou bývá papírová mapa, navíc nějaká se vždy najde zastrčená v šuplíku. Naskenovaný obraz se kvalitou samozřejmě nevyrovná originální digitální mapě.

U map z české kotliny a okolí se setkáme většinou se dvěma souřadnicovými systémy, starším S-1942 nebo univerzálním WGS84. Drtivá většina GPS a mapového software pracují interně s WGS84. WGS84 je používán celosvětově a pracuje přímo s poledníky a rovnoběžkami. S-1942 vychází z vojenského systému zemí bývalé varšavské smlouvy, pracuje s kilometrovou pravoúhlou sítí a je definována po pásových oblastech širokých 6 stupňů délky. Elipsoid S-1942 se liší od vzorového WGS84 a je v OziExploreru předdefinován.

OziExplorer

Kalibrace
Budeme potřebovat PC verzi OziExploreru a mapu ve formě obrazu. Není třeba být expertem na práci v OziExploreru, ale alespoň letmé seznámení s ovládáním programu by bylo vhodné. Nejprve otevřeme mapu pro kalibraci.

OziExplorer menu

Na následujících obrázcích můžete vidět popsané souřadnicové systémy. První je mapa S-1942 s červeně vyznačenými hodnotami tohoto systému, zeleně je spíše informativní úhlové značení.

S-1942
Mapa druhá má poledníkovou a rovnoběžkovou síť v systému WGS84.

WGS84

V případě S-1942 zvolíme jako Map Datum S42 a Map projection Transverse Mercator. Dále je třeba otevřít Projection Setup a zadat údaje podle obrázku dole. Central Meridian udává střed pásma, pro většinu ČR je to 15. stupeň východní délky, takže pás zabírá 12. až 18. stupeň. Ostrava a část severovýchodní Moravy spadá už do dalšího pásu a jako Central Meridian bychom zadali 21, protože střed dalšího pásu je 21. stupeň. Scale Factor je 1 a odsazení východní délky False Easting nastavte na 3500000.

S-1942

S WGS84 mapou máme práci ulehčenou, Map Datum nastavíme na WGS84 a Map projection na Latitude/Longitude.

WGS84

Nyní je třeba zvolit několik kalibračních bodů. Pro zkalibrování potřebujeme minimálně 3 vhodně rozmístěné body; třeba v rozích mapy. U S-1942 map zadáváme souřadnice do User Grid pole v metrech, u WGS84 přímo hodnoty poledníků a rovnoběžek do pole Degrees&Mins (formát minut/sekund lze měnit v nastavení OziExploreru).

S-1942

WGS84

To hlavní máme za sebou, ale než začneme jásat nad úspěšně zkalibrovanou mapou, ověříme si, jestli se nám vše opravdu povedlo. K tomu slouží funkce zobrazení sítě; v menu Map vybereme položku Grid Line Setup. S-1942 síť zapneme v záložce Other Grid a WGS84 v Lat/Lon.

S-1942

WGS84

Pokud jste postupovali správně, měla by zobrazená síť splývat se sítí mapy, pokud takovou má. Častou chybou bývá špatné nastavení přepočtu hodnot User (S-1942) nebo UTM (WGS84), přepnutí je možné kliknutím levým tlačítkem na tuto položku.

OziExplorer

Převod do OziExplorerCE formátu
Kalibrace mapy vytvoří soubor s příponou MAP, kde jsou uloženy kalibrační údaje. Abychom mohli zkalibrovanou mapu použít v PDA verzi, musíme ji převést na formát k tomu určený (v poslední verzi OZFX3). K převodu potřebujete utilitku Img2Ozf, která zpracuje a předfiltruje obraz do několika vrstev (více v minulém díle) a uloží či přímo nahraje do připojeného PDA převedené mapy. Několik zkalibrovaných map lze také spojit do jedné větší jednoduše s použitím utility MapMerge, ale za cenu menšího zkreslení (zkosení) obrazových dat kvůli sladění souřadnicové sítě všech slučovaných map.

Závěr
Kalibrace vlastních map není nic složitého, obzvlášť s mapami, které mají dostatek kalibračních informací. Přeji úspěšné převádění a pokud se snad nebude dařit nebo zvítězí lenost, zkuste se obrátit na zkušenější (pracovitější) uživatele třeba na diskuzním fóru, ale pozor na autorská práva výrobců map!


Permanent link to this article: http://www.airfly.cz/2009/07/19/oziexplorer-a-kalibrace-map-pro-oziexplorer/

Napsat komentář